Richtlijnen voor de Trajectnota/MER A12, Veenendaal-Ede/Wageningen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat

1996

In dit rapport zijn, op basis van advies van de Commissie voor de Milieu-effectrapportage, de richtlijnen geformuleerd voor de gecombineerde trajectnota A12 (RW12) en milieu-effectrapportage.

18, [6] p.
bijl.
Vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op 10 juli 1996