Richtlijnen voor de ruimtelijke verdeling van ecotopen langs de Maas op basis van ecologische netwerken en geomorfologische kansrijkdom = Guidelines for spatial distribution of ecotopes along the river Meuse based on ecological networks and geomorfological suitability = Règles pratiques pour la distribution spatiale des écotopes de la Meuse, basées sur des réseaux écologiques en le potentiel geomorphologique

Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), W.M. Liefveld, G.J. Maas, H.P. Wolfert, A.J.M. Koomen, S.A.M. van Rooij
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
2000

[25], 73, [12] p.
fig., tab.
(Reports of the Ecological Rehabilitation of the River Meuse, EHM ; 35-2000)
Met samenvatting in het Nederlands, Engels, Frans
Met lit. opg.