Richtlijnen Vaarwegen 2017 : kader verkeerskundig vaarwegontwerp Rijkswaterstaat

O.C. Koedijk, mmv A. van der Sluijs, M.L.W. Steijn. ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
[Rijswijk] : RWS, WVL
12-2017

De Richtlijnen Vaarwegen zijn sinds 1996 het kader binnen en buiten RWS voor het verkeerskundig ontwerp van vaarwegen, bruggen, sluizen en overnachtingshavens. Integratie van het Supplement Richtlijnen Vaarwegen 2011, ontwikkelingen in wetgeving resp. kaders voor bediening en nieuwe inzichten uit onderzoek noopten tot herziening van de Richtlijnen Vaarwegen 2011. De Richtlijnen Vaarwegen 2017 zijn breed afgestemd binnen en buiten RWS, zoals te doen gebruikelijk. Ze staan vooral ten dienste van vaarwegbeheerders, IPM-teams voor aanleg en onderhouds-projecten, vergunningverleners en ingenieursbureaus. Met de vaststelling van de Richtlijnen Vaarwegen 2017 komen de Richtlijnen Vaarwegen 2011 en het Supplement Richtlijnen Vaarwegen 2011 te vervallen.

188 p.
In opdracht van proceseigenaar aanleg en onderhoud
ISBN: 9789090306742