Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken ROK 1.4

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Utrecht : RWS, GPO
04-2017

De Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) is een Kader binnen de Werkwijzer RWS. Het is een verzameling van generieke eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw te bouwen kunstwerk moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande kunstwerken, wanneer deze onderdelen worden vervangen, of voor verbredingen wanneer kunstwerken worden uitgebreid.

255 p.
+ Bijlagendocument deel A
+ Bijlagendocument deel B
Doc.nr.: RTD 1001:2017
Versie 1.4
Definitief
Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD)
Met een voorwoord van J.L.P.M.G. Beguin