Richtlijnen milieu-effectrapportage tweezijdig gebruik Zwanenburgbaan Schiphol

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rjksluchtvaartdienst (RLD) Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Directoraat Generaal Milieubeheer (DGM)
[Den Haag] ; VROM, DGM : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RLD
1990

Bevat de belangrijkste aspecten van het MER voor het tweezijdig gebruik van de Zwanenburgbaan tijdens de piekuren tijdens slecht zicht.

29 p.
30 cm
Bevat ook: Nota van beantwoording naar aanleiding van ingekomen adviezen en reacties inzake de richtlijnen voor het milieu-effectrapport ten behoeve van het tweezijdig gebruik Zwanenburgbaan Schiphol.