Richtlijnen milieu-effectrapport als onderdeel van de studie naar de sporenuitbreiding op het baanvak Amersfoort - Zwolle : vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat overeenkomstig artikel 41, eerste lid van de wet van 23 april 1986 tot uitbreiding van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne (regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV)
1989

Geeft de richtlijnen voor de milieueffectrapportage (MER) voor een sporenuitbreiding op het baanvak Amersfoort-Zwolle.

29, X p.
bijl. ; 30 cm