Richtlijnen en specificaties voor veiligheidskleding bij wegwerkzaamheden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
[Utrecht] : RWS, GPO
12-2019

Rijkswaterstaat conformeert zich aan de in de geharmoniseerde Europese Norm NEN-EN-ISO 20471 gestelde minimale eisen ten aanzien van goed zichtbare kleding met een signaalfunctie. Deze norm is opgesteld door de CEN, het Europese Normalisatie Instituut, in opdracht van de Europese Commissie, om een praktische invulling te geven aan de Europese Richtlijnen 89/391/EEG, 89/656/EEG en de Europese Verordening 2016/425, betreffende de veiligheid en gezondheidszorg op de arbeidsplaats en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers op de arbeidsplaats. Daarnaast betreffen deze richtlijnen de aanpassing van de wetgeving van de EG Lid Staten m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). PBM, dus ook kleding met een signaalfunctie, dienen altijd voorzien te zijn van een CE-label. Aangezien de NEN-EN een minimale veiligheidsnorm is en geen kwaliteitskeur, heeft Rijkswaterstaat ten aanzien van uniformiteit en kwaliteit van veiligheidskleding de navolgende specificaties opgesteld. De Europese richtlijnen en geharmoniseerde normen zijn omgezet in Nederlandse wetgeving en normering. Normen zijn hierbij een middel om wetten praktisch ten uitvoering te brengen.
 

8 p.
ill.