Richtlijn verzorgingsplaatsen 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), Oranjewoud

02-12-2009

De Richtlijn verzorgingsplaatsen grijpt terug op landelijke beleidsuitgangspunten en vertaalt deze naar een hoofdopzet voor een verzorgingsplaats. Ook het ontwerpproces en de locatiekeuze komen aan bod. Er wordt een beschrijving gegeven van de functie van verzorgingsplaatsen alsmede de belangrijkste functionele eisen van verzorgingsplaatsen. Dit zijn onder andere ruimtelijke functies en de onderdelen auto(snel)weg, verbindingen met de auto(snel)weg en het verblijfsgebied.

[121] p.
ill., bijl.
Definitief
Met erratum d.d. 8 oktober 2014