Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen Verlichting

A. de Winter ; T. Adams ; Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
(S.l.) : RWS, GPO
01-2015

ROA staat voor Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen. De ROA Verlichting maakt onderdeel uit van deze ROA en behandelt de openbare verlichting langs autosnelwegen. De ROA Verlichting beschrijft uitgangspunten voor het ontwerp en aanleg van openbare verlichting. Aan dit onderwerp gerelateerde zaken zoals het veilig inrichten van bermen, bewegwijzering en het inrichten van verzorgingsplaatsen is in andere (ROA) documenten en (CROW en RWS) richtlijnen uitgewerkt.

32 p.
ill.