Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse stromen

M.H. Wilderom, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1979

Inventarisatie van vloeiingsgevoelige locaties en overzicht van ontgrondingen langs de zeeuwse oevers t/m 31 december 1978 in het kader van te versterken dijken in het Oosterscheldebekken.

33 p.
ill.
bijl.
Nota (WWKZ-)75.2
Digitaal document 26.2 Mb
Met lit. opg.