Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2016 monitoringsprogramma van schol (Pleuronectus platessa L.)

M. Tjon-Atsoi, E. van Barneveld ; Wageningen University & Research (WUR) ; Wageningen Marine Research
IJmuiden : WUR
2017

+ bijlagenrapport
22 p.
ill.
BM 17.12
Rapport C028/17
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)