Resultaten van het grondmechanisch onderzoek voor het slibdepot Molenplaat in de Oosterschelde

H.K.S.Ph. Begemann ; Laboratorium voor Grondmechanica (LGM)
Delft : LGM
08-12-1970

5 p.
ill., bijl.
(Rapport ; (C)0-19594-1)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
RWS rapportnr.: (DDWT) W-69.143