Resultaten van de onderzoekingen in de Wieringermeer en de Noordoostpolder, verricht door Zuiderzeewerken in de jaren 1944 - 1946 ten behoeve van het kwelvraagstuk

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], door A. Volker

1947

Geohydrologisch onderzoek naar de aanwezigheid van kwel en het daarmee samenhangende hoge zoutgehalte in verband met het zoeken naar middelen om opstijging te vermijden.

6 p.
8 bijl.
(Nota / ZZW ; 181A)