Resultaten grondmechanisch onderzoek, uitgevoerd ten behoeve van een duiker onder een bestaande polderdijk in de Kreekrakpolder

H.K.S.Ph. Begemann ; Laboratorium voor Grondmechanica (LGM)
Delft : LGM
08-12-1970

[15] p.
ill., bijl.
(Rapport ; CO-19887-I)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
RWS rapportnr.: (DDWT) W-70.065