Reproductie zouttoestand getijrivieren : XVII: systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheis

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
12-1972

5 p.
fig., graf., bijl.
Dl. XVII
(WL-rapport ; M896-XVII)