Reproductie zouttoestand getijrivieren XVII : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheid

A. Mazijk ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
12-1972

5 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
(WL-rapport ; M896-XVII)