Reproductie zouttoestand getijrivieren : IX: onderzoek bodemruwheid

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
11-1970

17 p.
Ill., bijl.
Dl. IX
(WL-rapport ; M896-IX)