Reproductie zouttoestand getijrivieren XIX : schaalonderzoek variatie vertikale schaal

A. Mazijk ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
09-1972

23 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
(WL-rapport ; M896-XIX)