Reproductie zouttoestand getijrivieren deel IX : onderzoek bodemruwheid

A.J. van Rees ; Waterloopkundige Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
11-1970

17 p.
ill.
Omslagtitel : Reproductie zouttoestand getijrivieren IX : onderzoek bodemruwheid
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
(WL-rapport ; M896-IX)