Representativiteit van sombepalingen voor het voorkomen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in afvalwater

J.W.M. Wegener, H.B. Pols, C.A.J. Appelo, Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)
Lelystad [etc.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren (RWS, DBW) [etc.]
1990

43 p.
fig., tab.
(DBW/RIZA nota ; 89.058)
In pdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW) - contactpersoon: H. Pols
Met lit. opg.