Regenwaterafvoer : deel II : afvoergoten en putten

F.A. Peeters, J.J. Demmers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Bruggen (RWS, BR)
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bruggen (RWS, BR)
1990

Behandelt de methodieken waarmee water verzameld en afgevoerd kan worden. De behandelde afvoersystemen zijn: tussenafvoeren, eindafvoeren en pompputten.

61 p.
ill.
Rapporten Normalisatie Commissie Hoofdafdeling Betonconstructies en Wegontwerp ; nr. 22