Regeling van de afvoer van de IJssel in droge jaren

Ministerie vna Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Afd. Waterloopkunde, [C.H. de Jong
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1968

Na voltooiing van de kanalisatie van de Neder-Rijn is het mogelijk de afvoer van de IJssel te regelen met als uitersten de stuwprogramma's S 250 en S 350. Voor de scheepvaart over de IJssel is S 250 voldoende.

2 p.
graf.
10 bijl.
(Nota / ZZW ; B 68-16)