Recreantenonderzoek in Beatrixpark en Pampushout

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door M. van der Spek
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1983

Het Beatrixpark en Pampushout zijn betrekkelijk nieuwe parkgebieden. Er was dan ook vraag naar een onderzoek in deze gebieden waaruit zou blijken of er al recreanten komen, en zo ja, waarom? Het onderzoek bestond uit observeren en enqueteren.

15 p.
bijl., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-181 Cds)
Met samenvatting