Recht de grond in : een rechtsvergelijkende studie naar de privaatrechtelijke aspecten van de aanleg van boortunnels

H.D. Ploeger
Leiden : Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
1997

Onderzoek, in het kader van ondergronds bouwen, naar de (privaatrechtelijke) verhouding tussen grondeigenaar en bouwer/exploitant van tunnels m.b.t het gebruik van boven- en ondergrond.

71 p.
In opdracht van de Hoofddirectie van de Waterstaat
Met lit opg.
Tevens verschenen o.d.t. Privaatrechtelijke aspecten van de aanleg van boortunnels