Reacties op het concept-verslag van de werkgroep statistische aspecten van sociaal-culturele accomodaties (april '80)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door J.A.P. Groenestein
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1980

In november 1979 verscheen het werkdocument 'De Welzijnsvoorzieningenkartothhek (WELK) in Lelystad' (1979-283 Aco). Tijdens de commentaar-ronde die het werkdocument volgde bleek bezwaar te zijn tegen bepaalde dingen. In april kwam de werkgroep met een concept-verslag, waarin voorstellen zijn vervat m.b.t. de classificatie van welzijnsaccomodatie. Behandeld worden achtereenvolgens de doelstellingen van het concept-verslag, welke nader worden bekeken en geconfronteerd met de doelstellingen van de WELK voor de gemeente lelystad (en Almere), waarna de voorgestelde classificatie van de werkgroep is getoetst vanuit de optiek van de ontwerp-Kaderwet Specifiek Welzijn.

7 p.
bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-179 Aco)
Met samenvatting