Reactienota versterking Houtribdijk

Provincie Flevoland
12-09-2016

In deze Reactienota leest u in deel A. (bij III.) het antwoord van de bevoegde gezagen op de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerpbesluiten. Daarbij wordt aangegeven of de ingediende zienswijzen aanleiding zijn geweest om de besluiten aan te passen ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Daarna wordt in deel B. (bij IV.) ingegaan op het advies dat is uitgebracht door de Commissie. In deel C. wordt bij V. samenvattend aangegeven welke aanpassingen er hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de zienswijzen en het advies van de Commissie en wordt bij VI. aangegeven welke ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd in de besluiten.

25 p.
Met twee memo's van P. van Konijnenburg ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)