Rationeel vaarwegbeheer

R. Filarski
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
12-1984

Het budget voor de aanleg, verbetering, onderzoek en bediening van vaarwegen staat onder zware druk. Daarom is het nodig de kosten die hiermee samenhangen te optimaliseren. In dit rapport worden mogelijkheden aangegeven om tot besparingen te komen op het gebied van aanleg, onderhoud en energiegebruik; de bediening en verkeersbegeleiding en de vervoerskosten. Voor een rationelere aanpak van vaarwegbeheer blijkt de benodigde kennis binnen Rijkswaterstaat aanwezig te zijn. Voorts worden enkele suggesties gedaan voor investeringsmogelijkheden die uit economisch oogpunt rendabel kunnen zijn. Gepleit wordt voor een systematisch "plan van aanpak" voor een rationeel vaarwegbeheer.

22 p.
fig.
30 cm
Notitie S82.153