Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat : no. 20: Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden ...

C.E.W. van Panhuys, J.A. Ringers en J.P. Josephus Jitta, C. Tellegen
's-Gravenhage : RWS
1922

[Vervolginhoud]:  II. Verslag omtrent proeven ter bepaling van de draagkracht en de elasticiteit van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen.

135 p.
Bijl., ill.
Bijlagenrapport 'Verzameling van teekeningen en afbeeldingen (Figuren 1-80)