Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat no. 19 : verslag betreffende het gebruik van indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens

bew. door F.E.P. Sandberg ; Rijkswaterstaat (RWS)
's-Gravenhage : RWS
1922

43 p.
ill., tab. ; 24 cm.