Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 14 : verslag omtrent het gebruik van Indische en Australische houtsoorten, volgens door den Rijkswaterstaat verstrekte gegevens

bew. door G.J. van den Broek, uitg. door het Ministerie van Waterstaat
's-Gravenhage : RWS
1919

39 p.
ill., tab. ; 24 cm.