Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat no. 10 : Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen

opgemaakt door J.J. Canter Cremers ; Rijkswaterstaat (RWS)
's-Gravenhage : RWS
1917

28 p.
ill. ; 24 cm.