Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 5 : verslag eener reis naar Zweden, gedaan door H. Wortman en A.T. de Groot in juli 1911 tot het bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij de zeewerken in Noordholland

in samenw. met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, samengest. door de Dienst der Zuiderzeewerken
s-Gravenhage : RWS
1936

Doel van het onderzoek: geologische en hydrologische gegevens verzamelen ten behoeve van het grondwaterregime in de Wieringermeerpolder en de toekomstige inpolderingen, vooral wat betreft de te verwachten kwel.

131 p. graf., ill., tab., schema s
24 cm.
Lit. opg.: p. 131 Lit. opg.: p. 131
No. 5 uit een onregelmatig verschenen, korte reeks
Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer