Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 5 : Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer

in samenw. met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening, samengest. door den Dienst der Zuiderzeewerken
's-Gravenhage : Algemene Landsdrukkerij
1936

Doel van het onderzoek: geologische en hydrologische gegevens verzamelen ten behoeve van het grondwaterregime in de Wieringermeerpolder en de toekomstige inpolderingen, vooral wat betreft de te verwachten kwel.

131 p. graf., ill., tab.
Lit. opg.: p. 131
No. 5 uit een onregelmatig verschenen, korte reeks
Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer