Rapportage m.b.t. de mogelijke specieberging op het rijksdeel van het terrein gelegen op de westelijke oever van het Beerkanaal

RWS directie Benedenrivieren, RWS dienst Verkeerskunde, D.G.S.M. district Rijnmond
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1983

7 p.
krt.