Rapportage inwinning Flora en Faunawetgegevens regio Zeeland, Zuid Holland en IJsselmeer 2014 : inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat

D. van der Est ; ATKB
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
15-10-2014

Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten welke zijn opgenomen in de Flora- en faunawet. RWS heeft in dat kader besloten te werken met een gedragscode Flora- en faunawet. RWS slaat haar data op in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

14 p.
bijl., tab.
Rapportnummer: 20140421/rap02
Definitief, versie 2
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)