Rapportage inwinning flora- en faunawetgegevens Utrecht, Noord Brabant, Limburg 2014

L. Tamboer ; BTL advies
Oisterwijk : BTL
30-10-2014

Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten welke zijn opgenomen in de Flora- en faunawet. RWS heeft in dat kader besloten te werken met een gedragscode Flora- en faunawet. RWS slaat haar data op in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

24 p.
bijl., ill.
[Inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat]
In opdracht van Rijkswaterstaat [Centrale Informatievoorziening] (RWS)