Inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat Noord Nederland 2014

W. Patberg, G. Wolters, A.J. Loonstra, C. Brochard ; Koeman en Bijkerk
Haren : Koeman en Bijkerk
05-11-2014

Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten welke zijn opgenomen in de Flora- en faunawet. RWS heeft in dat kader besloten te werken met een gedragscode Flora- en faunawet. RWS slaat haar data op in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

34 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Projectnr. 2014-101
Rapport 2014-074
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)