Rapportage geotechnisch onderzoek dijkvak Blocq van Kuffeler - Nijkerkersluis

GeoDelft
Delft : GeoDelft
2003

Bespreking van een aanvullende cq. meer gedetailleerde toetsing van het dijkvak Blocq van Kuffeler - Nijkerkersluis, inclusief een aantal niet waterkerende objecten. Tevens wordt een beschouwing gegeven naar de oorzaak van de natte kwelplekken op een tweetal locaties binnen dit dijkvak.

22, [29] p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)