Rapport over de invloed van stormen en hoge waterstanden en meer in het bijzonder van de storm van 1 februari j.l. op de Rottumerplaat : het oude duintje, de zanddijk, de stuifdijken en het z.g. rif

L.F. Kamps
Baflo : Rijkswaterstaat
1953

Bespreekt de toestand voor en na stormen. Per onderdeel worden de te nemen maatregelen genoemd.

8 p.
fig., foto's