Rapport inslibbing vaargeul Den Oever - Den Helder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken, Dienstkring Afsluitdijk, [J.T. de Jong]
Den Oever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1972

17 p.
bijl., ill.
Met 11 losse bijlagen