Rapport bijzondere transporten over de rijkswegen

[Ministerie voor Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Werkgroep Bijzondere Transporten
[Utrecht] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1977

89 p.
ill., bijl.
(Rapport / RWS)
Voorstellen voor: uniformering van het beleid van de rijkswegbeheerders inzake de adviezen aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer met betrekking tot het verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten over de rijkswegen
Voorstellen voor: een gestandaardiseerde behandelingsprocedure voor de aanvragen om ontheffing voor bijzondere transporten over de rijkswegen
Fotocopie