Rapport betreffende metingen en waarnemingen in en buiten de haven te IJmuiden in 1937 verricht

D.N. Dammers ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), Arrondissement Noordzeekanaal, Studiedienst IJmuiden
IJmuiden : RWS, NH
01-03-1935

35 p.
bijl.
Rapport SDIJ 024