Rapport betreffende het verrichte vooronderzoek inzake de zuivering door middel van belucht slib van het afvalwater der gemeente Hilversum

F.J. Ribbius, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA)

1931

78, [3]
bijl., graf., tab.