Rapport betreffende het onderzoek naar de eventueele verontreiniging aan het Stille Strand ten gevolge van de loozing van het Haagsche rioolwater in den mond van het Ververschingskanaal

J.H.A. Schaafsma ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Den Haag : RWS, RIZA
04-1924

23 p.
Omslagtitel : Rapport betreffende het onderzoek naar de eventueele verontreiniging aan het Stille Strand ten gevolge van de loozing van het Haagsche rioolwater in den mond van het V.K.
bijl., tab.
Met lit. opg.