Rapport betreffende het aanbrengen van proefvakken van rubberasfalt op enkele wegen in de Noordoostpolder volgens bestek no. 664 Z.W./N.O.P. 270 (aannemer: N.V. Wegenbouw en Stoomwalsenbedrijf Gebr. Hogenbirk te Laren) : (met 1 tekening en 2 andere bijlagen)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1952

3 p.
bijl., fig.