Rapport betreffende een nadere uitwerking van het plan voor de aanleg van een hoge brug nabij de P.Z.E.M.-centrale te Vlissingen

Werkgroep
Goes : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
03-1972

In het overleg tussen het College van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen, de hoofdingenieur-direkteur van de Rijkswaterstaat in de direktie Zeeland,
de hoofdingenieur-direkteur van de Provinciale Waterstaat in Zeeland en de
direkteur van de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland heeft geleid tot de instelling van de werkgroep