Rapport betreffende de toestand van de vooroever van de Spieringpolder

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst, S.H. Ringma
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1949

3 p.
30 cm
Nota 49.4