Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Arrondissement Vlissingen, Studiedienst, S.H. Ringma
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1949

14 p.
ill.
krt
Nota 49.3