Rapport betreffende de oorlogsschade aan de kunstwerken in den Afsluitdijk

[...], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1945

Overzicht van te herstellen onderdelen (incl. kostenraming) van de sluizen in de Afsluitdijk als gevolg van oorlogsschade.

8 p.
(Nota / ZZW ; 174)