- Rapport betreffende de maatregelen tegen lintbebouwing ; - Rapport betreffende de regeling van de bebouwing langs rijkswegen

P.J. Beymer ; Directie van den Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
's-Gravenhage : RWS
1931

Circulaire 6/1931
34 p.
Circulaire 3/1933
24 p.